การตลาดยุคโควิด-19 กับตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีเอไอจากยุคสมัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีผลต่อการทำการตลาดที่ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยส่งเสริมการทำการตลาดยุคใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างไร้ขอบเขต บทความนี้ผมขอพูดถึงการนำเทคโนโลยีเอไอ ที่มาช่วยส่งเสริมการทำการตลาดในยุคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ และตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคได้มากที่สุด

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีไลฟสไตล์ ความต้องการที่แตกต่าง และค่อนข้างเฉพาะบุคคล จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดในยุคนี้ ที่ต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นรายบุคคล โดยวิธีการเก็บ Big Data จำนวนมหาศาลจากทุกหนแห่ง ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ และค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การโพสต์ข้อความบนแฟลตฟอร์มที่มีการใช้งานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน เพื่อมาวิเคราะห์ดูพฤติกรรมการผู้บริโภครายบุคคล เช่น สิ่งที่สนใจ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อสินค้า หรือเนื้อหาโฆษณา การมีส่วนร่วมในเนื้อหาโฆษณา การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีต่อข่าวสารที่ได้รับ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาด กับการทำงานของเทคโนโลยี Automation ร่วมกับเอไอ และ Machine Learning ผู้ช่วยในการทำการตลาด และการสื่อสาร อย่างเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น จะเข้ามาตอบโจทย์การตลาดในยุคใหม่ดังนี้ 1. Hyper Personalization การที่แบรนด์สามารถนำเสนอเนื้อหาสินค้า และบริการ ที่อยู่ในความสนใจหรือในความต้องการของลูกค้า โดยข้อความหรือเนื้อหาที่นำเสนอนั้น จะสอดคล้องกับบุคลิก ความต้องการ และคำนึงถึงแพลตฟอร์มหรือช่องทางสื่อสารที่ลูกค้าเลือกใช้งาน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ pain point หรือความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุดที่สุด 2. Geo-Location การนำเสนอบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องเจาะผู้บริโภคให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ถูกช่วงเวลา หรือแม้แต่ถูกตำแหน่งโลเคชั่นที่ลูกค้าอยู่ในขณะนั้นหรือไปบ่อยที่สุด 3. Real-time Moment เทคโนโลยีที่ช่วยระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างแม่นยำผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือการเข้าไปอยู่ในช่วงเวลา เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นในขณะที่ลูกค้ากำลังอยู่กับสิ่ง ๆ นั้น ก็สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการนำเสนอสินค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น 4. Recommendation System ระบบแนะนำอัจฉริยะ ที่นำเสนอสินค้าที่ผู้บริโภคมีที่ท่าสนใจ ผ่านประวัติการค้นหา หรือคลิ้กดูสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์ Insights ของลูกค้าผ่าน Machine Learning ไม่เพียงแค่รู้ข้อมูลพื้นฐานอย่าง เพศ อายุ อาชีพ หรือรายได้ แต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรม ความสนใจ เสมือนไปเป็นลูกค้าเองเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง จะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้ามาของโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าจะจบลงในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกคนต้องปรับตัว และพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารมากยิ่งขึ้น ก็เป็นข้อดีของนักการตลาด ที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดแบบออนไลน์ ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ที่ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การสร้างยอดขาย แต่กลับสร้างความได้เปรียบทางการตลาดให้กับแบรนด์อีกด้วย


ดู 3 ครั้ง