top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

เซอร์ทิสจับมือไบร์ทเทอร์บี จัดอบรมปูความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรจากองค์กรชั้นนำของไทยบริษัท เซอร์ทิส จำกัด นำโดยคุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ร่วมกับบริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด (ไบร์ทเทอร์บี) นำโดยคุณเพ็ญสุดา เหล่าศิริพจน์ กรรมการผู้จัดการ จัดอบรมหลักสูตรปูความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเอไอและดาต้าภายใต้ชื่อ ‘BrighterBee Live Learning Session’ โดยมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพบุคลากรจากองค์กรชั้นนำของไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเอไอและดาต้า โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาวางแผนนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานภายในองค์กรที่สังกัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต


คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เซอร์ทิส จำกัด กล่าวว่า “เซอร์ทิส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและการจัดการข้อมูล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอที่เหมาะสมให้กับองค์กรในภาคธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย เราเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมกับองค์กรโซลูชันทางการศึกษาชั้นนำของไทยอย่างไบร์ทเทอร์บี ในการออกแบบคิดค้นและจัดฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตลอดทั้งปี อาทิ หลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเอไอและดาต้า การนำเอไอและดาต้าไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการแนะแนวทางการทำงานสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสายงานด้านเทคโนโลยี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เซอร์ทิสและไบร์ทเทอร์บีได้ร่วมกันจัดอบรมแล้วทั้งหมด 7 หลักสูตร ครอบคลุมองค์ความรู้ที่สำคัญ พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับในมิติต่าง ๆ จากการพิจารณานำเทคโนโลยีเอไอและดาต้าโซลูชันไปปรับใช้ในองค์กร เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การที่ทุกองค์กรหันมาเร่งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้คุ้นเคยและเข้าใจด้านเทคโนโลยี เปรียบเสมือนการปูพื้นฐานในการสร้างองค์กรให้แข็งแรง ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่อไปได้ในอนาคต


และทางไบร์ทเทอร์บีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้แก่องค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลักในการบริหารงาน ได้แก่ ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ตอบโจทย์การพัฒนาของผู้เรียน และสร้างความเก่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เซอร์ทิสเล็งเห็นว่า นับเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะได้ร่วมมือกันในการสร้างหลักสูตรเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนจากองค์กรชั้นนำของไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เซอร์ทิสและไบร์ทเทอร์บีจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงการทำงานของเทคโนโลยีเอไอและดาต้า และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากองค์กรพิจารณานำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แก้โจทย์ทางธุรกิจ” คุณธัชรกรณ์กล่าวปิดท้าย


ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเอไอและดาต้าระหว่างเซอร์ทิสและไบร์ทเทอร์บีจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นหลัก และขยายขอบเขตหัวข้อให้ทันสมัย รับกับกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเอไอและดาต้า จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับการทำงานในฝ่ายที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในการพัฒนาปรับสถานะให้กลายเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ พร้อมทั้งดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลต่อไปในอนาคต


תגובות


bottom of page