top of page
  • รูปภาพนักเขียนAnantaya Pornwichianwong

Video Analytics ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
ผลสำรวจจาก United Nations (UN) เปิดเผยว่าในแต่ละปีมีพนักงานกว่า 2.78 ล้านคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการทำงานและโรคภัยที่ได้รับจากการทำงาน และในขณะเดียวกันก็มีแรงงานกว่า 374 ล้านคนที่ถึงแม้ว่าจะประสบอุบัติเหตุที่ไม่ถึงชีวิต แต่ก็ต้องทุกข์ทรมานกับผลกระทบจากอุบัติเหตุในการทำงาน และนั่นหมายความว่าในแต่ละวัน คนกว่า 7,500 คนต้องเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย


คำถามคือ ในฐานะผู้ประกอบการ เราสามารถทำอะไรกับสถานการณ์นี้ได้บ้าง?


เทคโนโลยีมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนโลก ล้วนพัฒนามาเพื่อทำให้มนุษย์เรามีชีวิตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ช่วยให้เราเดินทางในอากาศได้อย่างปลอดภัย วัคซีนและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และเครื่องจักรในโรงงานที่มาทำงานอันตรายแทนมนุษย์


เทคโนโลยี Video Analytics ซึ่งเป็น Computer Vision ประเภทหนึ่งที่สามารถตรวจจับวัตถุหรือบุคคล รวมถึงทำการวิเคราะห์ฟุตเทจวิดีโอตามที่เราต้องการได้ จึงเป็นอีกนวัตกรรมเอไอที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเราลดความสูญเสียจากตัวเลขด้านบนได้


ในบทความนี้เราจะพาผู้อ่านไปดูกันว่า เราจะสามารถใช้ Video Analytics เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้างVideo Analytics เทคโนโลยีที่เปลี่ยนการตั้งรับเป็นเชิงรุก ป้องกันก่อนจะสายเกินแก้


ในความเป็นจริงแล้ว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานนั้น มักจะป้องกันได้ ถ้าหากมีการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การใส่ชุดป้องกัน คาดเข็มขัดขณะขับรถยก หรือติดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เป็นต้น แต่ปัญหาคือมีบ่อยครั้งที่พนักงานละเลยความปลอดภัยเหล่านี้ เทคโนโลยี Video Analytics จึงสามารถเข้ามายกระดับมาตรการเชิงรุก ช่วยป้องกันก่อนจะเกิดเหตุได้ในจุดนี้


โดยเราสามารถประยุกต์ใช้โซลูชัน Video Analytics กับกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มความปลอดภัยได้หลายแนวทาง อาทิ การเทรนโมเดล Video Analytics ให้เรียนรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนคือพื้นที่อันตราย และตรวจจับเมื่อมีพนักงานเข้าไปในพื้นที่นั้น เพื่อทำการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ตรวจจับอุปกรณ์ป้องกันบนตัวพนักงานผ่านกล้องวงจรปิด เพื่อดูว่ามีการสวมใส่ครบถ้วนหรือไม่ และ Video Analytics ยังสามารถตรวจจับการทำงานและสภาพของเครื่องจักรเพื่อดูว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ ตรวจจับการเข้ามาของรถที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือตรวจจับสิ่งของกีดขวางทางเข้าออกที่อาจเป็นอุปสรรคในการหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น


ทั้งหมดนี้คือแนวทางสำคัญที่ Video Analytics จะสามารถช่วยยกระดับการป้องกันเชิงรุก ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ตัวอย่างการใช้ Video Analytics เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน


  • ตรวจจับอุปกรณ์ป้องกัน (PPE)


ในแต่ละสถานที่ปฏิบัติงานมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันไป เช่น การบังคับใส่หมวกนิรภัยเมื่อเดินเข้าโรงงาน ใส่หน้ากาก แว่น ถุงมือ รองเท้าบูท เมื่อสัมผัสพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี การใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง รวมไปถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขึ้นไปขับรถหรือควบคุมเครื่องจักร โดย Video Analytics สามารถเรียนรู้ได้ว่าในพื้นที่ไหนควรจะสวมใส่อุปกรณ์อะไร และใช้โซลูชัน Safety Gear Check (PPE Detection) เพื่อตรวจจับอุปกรณ์บนร่างกายพนักงานเพื่อดูว่าครบถ้วนหรือไม่ก่อนจะทำการเปิดประตูให้เข้าพื้นที่ หรือทำการแจ้งเตือนหากไม่ครบถ้วน


  • ตรวจจับการรักษาระยะห่างในการทำงาน


นอกจาก Social Distancing ซึ่งเป็นมาตรการที่เราใช้กันในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาแล้ว ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องมีการรักษาระยะห่างที่เหมาะสม เช่น พนักงานควรรักษาระยะห่างจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่อาจเกิดอันตรายได้ หรือควรรักษาระยะห่างจากพื้นที่อันตรายต่าง ๆ ไม่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง Video Analytics สามารถตรวจจับตำแหน่งการยืนและการเคลื่อนไหวของพนักงาน ตรวจจับสียูนิฟอร์มด้วยโซลูชัน Uniform Color Compliance เพื่อดูว่าเป็นกลุ่มพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่หรือไม่ และดูว่ามีการล้ำเข้าไปในพื้นที่ หรือมีระยะห่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อทำการแจ้งเตือนให้รีบออกมาได้ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทาง


  • รักษาความปลอดภัยให้พนักงานตลอด 24 ชั่วโมง


ในการทำงาน อาจมีบางช่วงที่พนักงานทำงานกันเองโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการละเลยความปลอดภัย นำไปสู่อุบัติเหตุที่สายเกินแก้ เช่น การที่พนักงานเข้าไปซ่อมเครื่องจักรคนเดียวทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเทคโนโลยี Video Analytics สามารถทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลอีกแรง โดยเรียนรู้และตรวจจับลักษณะของการล้ม การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เพื่อช่วยแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่พนักงานอยู่คนเดียว


  • ตรวจจับสัญญาณที่แสดงถึงความผิดปกติ


บางครั้งเครื่องจักรที่ขัดข้องก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เช่น น็อตของเครื่องจักรหลวม สายพานขาด หรือมีสารเคมีรั่วไหล ซึ่งมักจะไม่แสดงอาการให้เห็นจากภายนอก หากพนักงานใช้งานเครื่องจักรที่ชำรุดโดยไม่รู้ตัว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการนำเทคโนโลยี Video Analytics มาช่วยตรวจจับการชำรุดของเครื่องจักร เช่น การใช้โซลูชัน Anomaly Detection มาตรวจสอบการทำงานและชิ้นส่วนของเครื่องจักรว่ามีการชำรุดหรือไม่ และใช้โซลูชัน Leakage Detection มาตรวจจับการรั่วไหลของสารเคมี เพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้พนักงานใช้งานหรือเข้าใกล้เครื่องจักรดังกล่าว เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ


  • เพิ่มมาตรการป้องกันให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม


เราสามารถใช้เทคโนโลยี Video Analytics ร่วมกับ Data Analytics ในการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นจากข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลทางสถิติ เช่น ดูว่าอุบัติเหตุรูปแบบไหนเกิดขึ้นบ่อย มีพื้นที่ไหนที่มีแนวโน้มอันตราย ช่วงเวลาไหนที่มักเกิดเหตุ มาตรการไหนที่พนักงานมักละเลยไม่ทำตาม เพื่อปรับนโยบายรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นได้ประโยชน์ของการใช้ Video Analytics เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน


  1. ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก Video Analytics ช่วยให้เราสามารถดูแลและบังคับใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง

  2. เพิ่มความเร็วในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยการใช้ Video Analytics คอยสอดส่องดูแลอย่างละเอียด 24 ชั่วโมงทำให้สามารถแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รับมือได้รวดเร็ว และลดความเสียหายได้มากขึ้น

  3. ลดต้นทุนด้านทรัพยากรแรงงานและภาระงานที่เคยใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องคอยดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ที่นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานแล้ว ยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย การใช้ Video Analytics จะช่วยลดต้นทุน และลดภาระงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น


ความท้าทายในการสร้างโซลูชัน Video Analytics รักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน


สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างโซลูชัน Video Analytics สำหรับรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานคือ การสร้างโมเดลที่สามารถทำงานได้จริงและตรวจจับได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการจะสร้างโมเดลที่ใช้การได้นั้น เราต้องมีข้อมูลเพียงพอให้โมเดลเรียนรู้ ในกรณีของ Video Analytics ถ้าโมเดลพบเจอเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน โมเดลซึ่งไม่รู้จักเหตุการณ์นี้ก็อาจจะตรวจจับได้ผิดพลาด ไม่ส่งสัญญาณเตือน ทำให้เกิดความสูญเสียได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการสร้างโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำงานได้จริง ซึ่งในส่วนนี้องค์กรสามารถหันไปร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้


เซอร์ทิสคือผู้ให้บริการโซลูชันดาต้าและเอไอชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมจะร่วมสร้างสรรค์โซลูชันที่ใช่ให้กับองค์กรของคุณ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา รวมไปถึง Video Analytics ซึ่งเราพร้อมจะออกแบบและพัฒนาโซลูชัน Video Analytics ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมบนชุดข้อมูลที่เพียงพอ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้พนักงานและองค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นให้ธุรกิจของคุณได้มากกว่าที่เคย


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Video Analytics เพื่อความปลอดภัยในองค์กรจากเซอร์ทิสได้ที่: https://www.sertiscorp.com/video-analyticsbottom of page