top of page
 • รูปภาพนักเขียนAnantaya Pornwichianwong

AI Demand Forecasting รับมือปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) สมัยใหม่ พัฒนาก้าวหน้าไปมากและซับซ้อนกว่าที่เคย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้แข่งขันทั้งรายเล็กและรายย่อย รวมไปถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัว ธุรกิจจึงต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา และเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายขึ้นเรื่อย ๆ


ในบทความที่แล้ว เราได้เรียนรู้ถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องเจอในปัจจุบันกันไปแล้ว (อ่านบทความ 4 ความท้าทายที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องรับมือ) สำหรับบทความนี้ เรามาเจาะลึกกันถึงหนึ่งในโซลูชันจากเทคโนโลยีอย่าง Demand Forecasting ที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิต ให้รับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความท้าทายของการทำ Demand Forecasting ในปัจจุบัน


การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) เดิมทีอาจเป็นการทำโดยพนักงานที่เป็น Demand Planner และอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นหลัก ซึ่งอาจเพียงพอในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนน้อย แต่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตต้องเจอกับความท้าทายที่ซับซ้อนกว่า อาทิ

 1. ปัจจัยภายนอกที่เพิ่มขึ้น ในอุตสาหกรรมการผลิตมีปัจจัยภายนอกจำนวนมากที่ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เทรนด์ในตลาด สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ความต้องการตามฤดูกาล และการแข่งขันกันออกแคมเปญส่งเสริมการขาย หรือการเกิดโรคระบาด ทำให้เราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ยากกว่าเดิม

 2. การเพิ่มจำนวนสินค้า จำนวนของสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มภาระงานและรายละเอียดในการคาดการณ์ อาจทำให้เราคาดการณ์ความต้องการได้ยากขึ้นกว่าเดิม

 3. ความแม่นยำของข้อมูล การคาดการณ์ที่แม่นยำนั้นจะต้องมาจากพื้นฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ การเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกันจึงนำไปสู่การคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำเท่าที่ควร

การผลิตที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าจะส่งผลต่อการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตมากเกินไปจนทำให้เหลือค้างสต๊อก หรือน้อยเกินไป นำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางการขายที่กระทบต่อธุรกิจได้AI Demand Forecasting Solution เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต


โซลูชัน AI Demand Forecasting คือโซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงที่ใช้เอไอมาช่วยคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ที่อิงจากพื้นฐานของข้อมูลในความเป็นจริง


โซลูชัน Demand Forecasting ด้วยเอไอนั้นจะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลย้อนหลังของยอดขาย ข้อมูลเทรนด์ในตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม โดยเอไอจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าทั้งในแบบเรียลไทม์ และคาดการณ์ความต้องการในอนาคต ทำให้เราวางแผนการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสถานการณ์


AI Demand Forecasting Solution มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร


 1. เพิ่มความแม่นยำในการวางแผน ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในทุกสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ ทำให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 2. ลดภาระงานในการทำ Demand Planning โดยเราสามารถใช้ AI Demand Forecasting มาทำงานแทนส่วนการวางแผนที่เคยเป็นงาน Manual ได้ ลดภาระงาน เพิ่มความแม่นยำ ให้พนักงานมีเวลาเพิ่มสำหรับงานที่สำคัญกว่า

 3. จัดการคลังสินค้าได้ดีขึ้น การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาในการผลิตมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ลดโอกาสเกิดสินค้าค้างสต๊อกหรือขาดสต๊อก และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าจากการได้รับสินค้าในเวลาที่ต้องการ

 4. วางแผนการผลิตได้ดีขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ ทำให้จัดตารางการผลิต จัดสรรทรัพยากร และจัดสรรกำลังการผลิตในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้ต้นทุนได้คุ้มค่า

 5. จัดการระบบ Supply Chain ได้ดีขึ้น การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าทำให้สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ผลิต ขนส่ง และกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการรอสินค้า (Lead time) และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

 6. เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ใช้ต้นทุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสที่ดีขึ้นนอกจากนี้ หากเรามีการทำ Demand Forecasting ที่แม่นยำ พร้อมผลการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้แล้ว เราก็สามารถนำข้อมูลในมือต่อยอดไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการอื่น ๆ ในการผลิตต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น


 1. Production Optimization ใช้เอไอมาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ระบุหาจุดที่สามารถพัฒนาได้ และวางแผนแนวทางการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มกำลังการผลิตได้

 2. Inventory Optimization ใช้เอไอในการช่วยจัดการคลังสินค้า ดูแลจำนวนสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยลดโอกาสเกิดสินค้าขาดสต๊อกหรือค้างสต๊อกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ได้สูงสุด

 3. Scenario Planning ใช้เอไอคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือโอกาส เช่น ทิศทางของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร พร้อมวางแผนและกลยุทธ์ในการรับมือให้รัดกุม


ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าชั้นนำในไทยและเอเชียของเรา เรามีความเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยีเอไอมาเพิ่มพลังให้ทุกอุตสาหกรรม พร้อมสร้างสรรค์และส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเรา ทั้งโซลูชัน Demand Forecasting รวมถึงโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเอไออื่น ๆ ที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบมาเฉพาะให้ตอบโจทย์เอกลักษณ์และความท้าทายในธุรกิจของคุณ


ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่ ๆ และพาธุรกิจของคุณสู่อนาคตไปด้วยกัน


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตจากเซอร์ทิสได้ที่: https://www.sertiscorp.com/ai-manufacturing


Comments


bottom of page