top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

‘เซอร์ทิส’ ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมเสวนาหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมบุคคลากร’ ในงาน THAILAND TALENT LANDSCAPE 2025-2029คุณธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเซอร์ทิส ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ "มุมมองผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในอนาคต" ในฐานะตัวแทนจากอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานแถลงผลการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม THAILAND TALENT LANDSCAPE 2025-2029 ซึ่งจัดขึ้นโดย สอวช. ร่วมกับ Iris Consulting ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 


ในการเสวนาครั้งนี้ คุณธีได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในประเด็นของโอกาสในการเติบโตและความท้าทายในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมฟังจากหลากหลายแวดวง ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการนำมุมมองความรู้จากการแถลงผลและการเสวนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศชาติแบบองค์รวม


เซอร์ทิสขอขอบคุณทาง สอวช. และ Iris Consulting เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสเราในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และสำรวจมุมมองใหม่ ๆ และขอบคุณสำหรับการจัดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงประเทศชาติ ได้พัฒนาต่อไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน


Comments


bottom of page