WHAUP-PTT-SERTISPEA โชว์ศักยภาพก่อนเปิดซื้อขายไฟฟ้าเสรี ในงานสัมมนาออนไลน์ “The Peer-to-Peer Energy Trading Pre-Trade Session”

RENEX photo.png
/
APR 8, 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด จัดงานสัมมนาออนไลน์ “The Peer-to-Peer Energy Trading Pre-Trade Session” เตรียมความพร้อมก่อนการซื้อขายจริง ภายใต้โครงการ ERC sandbox ของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมเปิดตัว Platform ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ภายใต้ชื่อ Renewable Energy Exchange หรือ “RENEX”   ซึ่งใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงาน ท่ามกลางผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่ได้ร่วมโครงการซื้อขายพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่นี้เป็นจำนวนมาก โดยมีนายพันธุ์รพี นพรัมภา (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กลางซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายธัชกรณ์ วชิรมน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด และนายกฤษณพล ดวงหอม (กลางขวา) รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทน และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมให้ข้อมูล และแนะนำวิธีการใช้งาน platform และการประมูลซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบ Peer-to-Peer ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Related Posts

Press-Release-Renex_edit.jpg
2022_Copyright_PTT_SEP_final2.jpg
2021_07_July_Deep_AI_web.jpg