top of page
  • Writer's pictureSertis

AI กับการนำไปใช้เพื่อยกระดับธุรกิจ B2B The powerful examples of AI used in B2B companiesอาจมีความเข้าใจว่า การนำ AI ไปใช้กับธุรกิจแบบ B2C จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า เพราะธุรกิจประเภทนี้มีข้อมูลจำนวนของลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว AI ก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ B2B อย่างมาก ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีการนำ AI ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบ B2B หลายด้านด้วยกัน เช่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Better Products)

โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ เรียกได้ว่า AI เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของวงการแพทย์เลยก็ว่าได้ เช่น เครื่องมืออย่าง CT Scanner ก็เข้าช่วยให้นักรังสีวิทยาทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอัลกอริทึมที่ช่วยคาดการณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้แพทย์นำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการหาแนวทางการรักษาได้อย่างแม่นยำ ส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีการนำ AI มาช่วยคาดการณ์ระยะเวลาที่ควรบำรุงรักษาเครื่องจักร (predictive maintenance) ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียว

การพัฒนาการบริการ (Better Services)

เบื้องหลังงานบริการขององค์กรต่าง ๆ มักมี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) การบริหารธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ์การขาย โดยมีการใช้ Machine Learning ระบบประมวลผลภาษาของมนุษย์ (Natural Language Processing) และการวิเคราะห์ทำนายข้อมูล ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังนำมาซึ่งการลดต้นทุนการดำเนินงานต่าง ๆ อีกด้วย

บทบาทต่อภาคการผลิต (Manufacturing)

ในส่วนของภาคการผลิต AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค ร่วมกับข้อมูลการบริหารสินค้าคงคลัง (inventory management) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คือ ผู้ประกอบการสามารถนำไปวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทำงาน รวมทั้งยังดำเนินการส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดและลดต้นทุนของความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย


“การตลาด” เครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจ (Marketing)

ถ้าจะนำ AI มาใช้กับการตลาด ผู้ประกอบการต้องมีข้อมูลด้านการตลาดและการขาย ทั้งจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (database) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ก็อาศัยความฉลาดของ AI ในการวิเคราะห์ว่า แคมเปญนี้เหมาะที่จะส่งหากลุ่มลูกค้าใด เวลาใด ช่องทางใด จึงจะเข้าถึงและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากที่สุด ยิ่งในปัจจุบันเราจะเห็นแชทบอท (chatbot) ที่องค์กรต่าง ๆ พยายามพัฒนาบริการนี้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นจึงมีการนำ AI มาเฟ้นหาคนที่ใช่และเหมาะสมเข้ามาทำงานด้วย โดยอัลกอริทึมจะทำหน้าที่ในการสแกนเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า บุคคลนี้เหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่ นอกจากนี้ AI ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

การเงินของธุรกิจ (Finance)

ความสามารถของ AI ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินที่มักมีการนำมาใช้ คือ การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง โดยศึกษาจากประวัติข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ และวิเคราะห์ว่ามีตัวเลขหรือขั้นตอนในการดำเนินงานที่ผิดไปจากปกติหรือไม่ นอกจากนี้ มีการนำระบบอัตโนมัติ (automation) มาใช้กับงานประจำที่ต้องทำซ้ำทุกวัน เพื่อให้พนักงานบัญชีได้มีเวลาไปตรวจสอบดูแลงานในส่วนอื่นที่เหมาะสมกับความสามารถมากยิ่งขึ้น

สร้างกระบวนการอัตโนมัติสู่ธุรกิจ (Robotic Process Automation)

อีกด้านหนึ่งที่ธุรกิจแบบ B2B สามารถนำ AI มาใช้ในองค์กรได้คือ การนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับงานบางประเภท โดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำเป็นประจำ เพราะหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติจะช่วยให้เกิดความแม่นยำ ประหยัดเวลา และผิดพลาดน้อยกว่า ในขณะที่มนุษย์จะได้ไปโฟกัสกับงานที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้ อาจดูเหมือนว่า AI ถูกนำไปใช้กับทุกฝ่ายขององค์กร แต่จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายด้านที่ความสามารถของ AI ยังทำได้ เพียงแต่คุณอาจจะต้องลองตั้งปัญหาดูว่า ธุรกิจของคุณมีส่วนไหนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ร่วมทั้งทรัพยากรบุคคลในบริษัทพร้อมต่อการรับเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาขั้นตอนการทำงานหรือเปล่า
Comentarios


bottom of page