top of page
  • Writer's pictureSertis

AI กลืนกินหรือรังสรรค์สิ่งใหม่ให้มนุษยชาติ ?
เป็นที่รู้กันดีว่า Big Data ส่งผลกระทบต่อแทบทุกวงการธุรกิจ ข้อมูลที่มากมายมหาศาลนั้นมีประโยชน์ก็จริง แต่การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากนี้โดยมนุษย์เพียงอย่างเดียวก็คงต้องใช้เวลามากขึ้นด้วย ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ ซึ่งหลากหลายวงการก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ เช่น Netflix ใช้ AI ในการช่วยคัดสรรค์ Content ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และ Amazon ที่ใช้ AI ช่วยอ่านคอมเมนต์สินค้าและรีวิวต่างๆ แล้ววิเคราะห์ความต้องการและความคิดเห็นออกมา รวมถึงแยกสแปมและรีวิวปลอมออก ไม่ให้มารบกวนหรือบิดเบือนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และความคิดเห็นที่แท้จริงจากผู้บริโภคได้ เป็นต้น จนทำให้หลายๆคนเริ่มกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ คำตอบคือ ไม่เสียทีเดียว เพราะแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย ฉะนั้นไม่ใช่แค่ AI จะกลืนกินหน้าที่การงานของมนุษย์ แต่ AI ยังสร้างอาชีพใหม่ๆให้เติบโตไปกับมันได้ด้วย จากรายงานฉบับใหม่ของ Gartner ระบุว่า ในปี 2020 แม้ว่า AI จะลดการจ้างงานไป 1.8 ล้านตำแหน่ง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ได้ 2.3 ล้านตำแหน่ง Peter Sondergaard หัวหน้านักวิจัยของ Gartner คาดการณ์ว่า AI จะเพิ่มความสามารถของแรงงานและอาจเป็นผู้สร้างงานทั้งหมด Babak Hodjat CEO ของ Sentient Technologies ระบุว่ามี 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไปพร้อมๆ กับ AI ได้แก่

  • Data Scientists หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสายพันธุ์ใหม่ของผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อน การหาแนวโน้ม และการอนุมาน การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

  • AI/Machine Learning Engineer หรือวิศวกร ML โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานร่วมกับ Data Scientist ดังนั้นความต้องการ ML Engineer ก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการ Data Scientist โดย ML Engineer จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการเขียนโค้ดที่แข็งแรง แต่ Data Scientist จะเชี่ยวชาญในด้านสถิติและการวิเคราะห์

  • Data Labeling Professional คือผู้เชี่ยวชาญใน label ข้อมูล หรือการระบุชื่อประเภทของข้อมูล ในยุค AI ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลและหลายหลายรูปแบบ Data labeler จะกลายเป็นแรงงานหลักที่ต้องการเป็นจำนวนมาก การ Label ข้อมูลเป็นการเตรียมข้อมูลให้ Machine Learning สามารถนำไปใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเทรนระบบให้รู้จักภาพเครื่องบิน โดยเรามีภาพเป็นล้านภาพซึ่งมีทั้งภาพที่มีเครื่องบินและไม่มีเครื่องบิน เราต้องการคนที่จะมาช่วยในการระบุหรือ label ภาพแต่ละภาพบางส่วนก่อนว่าภาพไหนมีเครื่องบินหรือไม่มี

  • AI Hardware Specialists คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นแรงงานหลักตามอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุค AI เช่น การผลิต GPU chips บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีต่างๆ ก็ได้สร้าง chips เฉพาะของตนเองกันแล้ว เช่น Intel ก็ได้สร้าง chip เฉพาะสำหรับงาน Machine Learning ในขณะที่ IBM และ Qualcomm ก็สร้างสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบสำหรับรันงาน Neural Network เช่นเดียวกับ Facebook ที่ก็ช่วย Qualcomm ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Machine Learning

  • Data Protection Specialist หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ในอนาคตจะมีความต้องการอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีค่า การเพิ่มขึ้นของ Machine Learning และการเขียนโค้ด การรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล โปรแกรม ฟังก์ชั่นและข้อมูลภายในระบบ จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากเครือข่ายจะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต

นอกจาก AI จะสร้างงานใหม่ๆให้เราแล้ว ก็ยังสามารถทำงานประสานกับมนุษย์ได้อย่างลงตัว โดย AI ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลจำนวนมหาศาล และมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจหรือวางแผนงานตามความเหมาะสมจากข้อมูลที่ได้รับจาก AI ยกตัวอย่างเช่น

  • กองทัพสหรัฐอเมริกาดำเนินโปรเจ็ค “The Squad X initiative” โดยใช้ AI เข้ามาช่วยเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภารกิจ ส่วนทหารมีหน้าที่ตัดสินใจและปฏิบัติการให้เหมาะกับบริบท โดยจะพัฒนาการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับทหารในสนามรบ รวมถึงโปรเจ็กต์การปลูกถ่ายโมเด็มในสมอง เพื่อให้ทหารสามารถสื่อสารและรับข้อมูลจาก AI ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์

  • ธุรกิจประกันภัย ให้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และคำนวณค่าชดเชยสินไหม ก่อนส่งต่อให้พนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบและอาจแก้ไขผลลัพธ์ที่ AI ประมวลออกมาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงให้พนักงานตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ วิธีนี้จะช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจจับทุจริตที่เกิดจากการเคลมค่าสินไหมทดแทนได้

เห็นได้ชัดว่าถึงแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก แต่แนวคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เทคโนโลยี AI เป็นเพียงตัวช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจได้ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น หรือแม้แต่สร้างอาชีพใหม่ๆเพิ่มอีกมากมาย ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสให้มนุษย์ มากกว่าจะมาแทนที่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะหมดยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้ว แต่เป็นปลาเร็ว กินปลาช้า หรือพูดง่ายๆว่า ใครเร็วคนนั้นชนะ ใครทันคนนั้นอยู่รอด
Comments


bottom of page