top of page
  • Writer's pictureSertis

'เอไอ' ตัวช่วยพัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพจากสถิติการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า การใส่ใจบริการด้านสุขภาพจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีเอไอก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ ธุรกิจประกันภัย หรือแม้แต่ที่พักอาศัย ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเอไอเริ่มเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสุขภาพในด้านต่างๆมากขึ้น เช่น การพัฒนาการให้บริการดูแลผู้ป่วย การตรวจจับความเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการผิดปกติ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมเล็งเห็นว่าเอไอนั้นจะสามารถเข้าไปช่วยและสร้างประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้น นั่นก็คือการตรวจเช็คสุขภาพซึ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอ แต่การรอตรวจเช็คสุขภาพเพียงปีละ 1 ครั้งอย่างที่หลายๆคนทำอาจไม่เพียงพอ เพราะความผิดปกติบางอย่างไม่ได้มีสัญญาณหรืออาการแจ้งเตือนอย่างชัดเจน โรคบางโรคมีความอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากเมื่อตรวจพบความผิดปกติล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งผิวหนัง เนื่องจากมะเร็งนั้นสามารถพัฒนาและลุกลามได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น การตรวจพบที่ล่าช้าอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก 1% ไปสู่ 80% ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสำคัญนี้ ทีมงานของผมจึงได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้างเอไอที่สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจถึงลักษณะ รูปลักษณ์ของมะเร็งผิวหนัง รวมถึงอาการผิดปกติทางผิวหนังอื่นๆ จนพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ทุกคนสามารถใช้ตรวจสอบและวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังเบื้องต้นได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง เมื่อเราตรวจพบอาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถช่วยลดอันตรายและอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ให้น้อยลงได้มากยิ่งขึ้น เอไอยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่บ้านได้อีกด้วย โดยการติดตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้าน เพื่อช่วยสอดส่องความเป็นอยู่และติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ รวมถึงคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น การหมดสติ นอกจากนี้กล้องเอไอยังสามารถตรวจจับกล้ามเนื้อใบหน้าและแขนที่อ่อนแรง หรือแม้แต่สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการของผู้ป่วยหมดสติ โดยหากเอไอจับสัญญาณรูปแบบการพูดที่ผิดปกติ ก็จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ในทันที อย่างไรก็ตามความเป็นส่วนตัวก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง วิธีการที่ช่วยได้คือมีการจำกัดการเชื่อมต่อของเอไอกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกจากภายในบ้านเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว เอไอยังสามารถช่วยคิดค้นตัวยาที่เหมาะสมตรงกับผู้ป่วยที่มีความแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลสภาพร่างกายและดีเอ็นเอของผู้ป่วยในแต่ละราย หรือที่เรียกว่าการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงรายบุคคล (Precision Medicine) ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีเอไอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแทบทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการด้านสุขภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค อีกทั้งเทคโนโลยีเอไอมีประสิทธิภาพการทำงานและการคาดการณ์ที่แม่นยำ จึงยิ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพในการรักษาและการให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ ด้วยความต้องการความใส่ใจด้านสุขภาพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรองความต้องการนั้น ด้วยการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพของบริการด้านสุขภาพในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเอไอจะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ยิ่งเอไอพัฒนาไปได้ไกลเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเช่นเดียวกัน


Opmerkingen


bottom of page