ปรับตัวหลังโควิด-19 วิถีชีวิต New Normal

SertisxBKKBIZ_New-normal_Jun2020 (1).jpg
JUN 4, 2020

สถานการณ์โควิด-19 ส่งให้ผลให้ทุกคนทั่วโลกต่างต้องปรับตัวรับมือกันครั้งใหญ่ อย่างที่ผมย้ำมาโดยตลอดว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก ทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ การขับเคลื่อนช่วยสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งวิถีปฏิบัติใหม่ที่เราต้องทำความคุ้นชิน เพราะถึงแม้ว่าวิกฤตินี้อาจจะคลี่คลาย แต่เราไม่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ เกิดเป็น New Normal สำหรับ “ผู้ที่พร้อมปรับตัว” เท่านั้น

 

นิยามใหม่ของคำว่าบ้าน

Social Distancing ทำให้เราต้องอยู่บ้านเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ บ้านจึงเป็นทั้งสถานที่พักผ่อน ที่ออกกำลังกาย ที่ทำงาน และสถานศึกษา โครงสร้างพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ Smart Device รวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น หลายองค์กรที่ไม่เคยคิดเรื่อง WFH ก็จะสร้างนโยบายขึ้นใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เพราะไม่มีใครรู้ว่าโรคนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่และจากแนวโน้มที่เรายังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดนี้ไปอีกนาน ภาครัฐและเอกชนควรพิจารณางบประมาณและนโยบายสนับสนุนอำนวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานให้ทุกคนได้ทำงานและเรียนอยู่ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม

 

การแข่งขันกันพัฒนาระบบบริการออนไลน์

หลายองค์กรที่เริ่มเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า คงพิจารณาโซลูชั่นออกมารองรับความต้องการของตลาดในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากปริมาณลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แชทบอทจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มนี้ ผมอยากให้ลืมแชทบอทแบบเดิมที่เคยใช้ เพราะปัจจุบันแชทบอทมีความฉลาดและเสถียรมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ส่วนช่องทางการชำระเงินก็จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสัมผัส เราจึงจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันหลายค่ายไว้รองรับการจ่ายเงินออนไลน์ของร้านค้าที่กำหนด

 

เดทระยะไกล

ร้านอาหารสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้ทานได้โต๊ะละ 1 ท่าน โรงภาพยนตร์ปิดให้บริการ ห้างสรรพสินค้าให้รักษาระยะห่าง 1.5-2 เมตร การออกไปเดทกันอาจเป็นเรื่องที่ยากขึ้น เราอาจจะได้เห็นแอปพลิเคชันหาคู่ใหม่ ๆ ที่จะมารองรับความต้องการในส่วนนี้ มีรายงานว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 มีคนโสดเพียง 6% ที่ใช้ฟีเจอร์วิดีโอคอลในการพูดคุยกับคู่เดท แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นถึง 69% แอปหาคู่จะเปลี่ยนรูปแบบไป ไม่ใช่เพื่อรองรับการพูดคุยผ่านข้อความหรือโทรคุยด้วยเสียงเท่านั้น เราเองก็อาจจะต้องพิจารณาตัวช่วยการหาคู่จากแอปพลิเคชัน แทนการแนะนำของเพื่อนที่ได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกัน

 

Telehealth พบหมอแบบมีระยะห่าง

ผู้คนจะออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น แม้แต่การพบแพทย์ก็สามารถทำได้ที่บ้านแล้ว ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการวินิจฉัยโรคบางประการ แต่หลายหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสะดวกต่อการวินิจฉัยโรคมากขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาหูฟังแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stethoscopes) ที่มีความสามารถในการฟังเสียงการทำงานของหัวใจและปอด โดยสามารถทำการบันทึกเสียงและแชร์ข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนส่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยได้ ในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะได้เห็นการพัฒนา Handheld Examination Kit ใหม่ ๆ ที่จะเชื่อมคนไข้ให้พบกับแพทย์ได้แม้ไม่ต้องเจอกัน

 

ร่วมอีเว้นท์ออนไลน์

อีเว้นท์ต่าง ๆ จะในรูปแบบ Virtual Meeting เพื่อลดการรวมตัวของผู้ร่วมงาน ซึ่งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของอารมณ์ร่วมของผู้ร่วมงาน หรือการสร้าง connection ระหว่างกัน โดยผู้จัดงานอาจจะสร้างเป็นอวตาร (Avatar) ทำให้ผู้ร่วมงานได้รู้สึกเหมือนอยู่ในงานจริง ๆ จากเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศในการร่วมงานมากขึ้น

 

เห็นได้ชัดว่า New Normal เกิดขึ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน สิ่งสำคัญคือเราทุกคนต้องเปิดใจ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเรายังปฏิบัติตามความคุ้นเคยแบบเดิม อาจนำมาซึ่งการเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อได้ เราอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้าง แต่ในที่สุดแล้วเราก็จะอยู่กับความปกติใหม่นี้ได้ครับ

Everyone around the world has to adapt and deal with the COVID-19 pandemic. As I always mention, technology plays an important role for us in many areas such as solving problems, creating new business models, and new norms that we have to get familiar with. Although this pandemic will become better, we can’t live as normal as we used to. The New Normal is the new practice for the “adaptive to change” type of person.

 

Redefined the words of home

Everyone has to stay home because of the Social Distancing policy. Nowadays, we stay home not only for taking rest; but working, learning, and working out. Therefore, the internet, basic infrastructure and equipment such as computers, smart devices, and the Internet of Things are the most important things that we need to prepare so that we can do those activities at home successfully and efficiently. Some organizations never thought about work from home before, but now they need to consider letting their employees work from home because we never know when this crisis could end. Government and private sectors should plan a budget aiming to support WFH policy for working & learning efficiently.

 

Online service competition

Online shopping is nothing new. Due to the increase of online customers, it’s a good chance for business owners to collect the customer’s behavior data. In this situation, chatbot services are a good solution that should be concerned by business owners in order to serve all customers’ needs. Nowadays, chatbots are continuously developed to serve the customers in many fields of business which are more stable, accurate and clever. Besides, online payment is one of the new practices for contactless activity. So, we should have various applications to support online payment processes that are required of each store where we purchase their services and products.

 

Online dating

Restaurants  set 1 table per customer. The cinemas continue to stay closed. Department stores suggest customers keep a distance of 1.5-2 meters while shopping. All the practices I have mentioned makes it more complicated and harder for couples who want to spend time together outdoors. Reports state, before COVID-19 there were only 6% of singles who used video calls  to speak to their date. Now, there are 69% of people who use video calls to talk with their date. Therefore, we may see new features developed to serve this target group based on the new normal.

 

Telehealth

People may consider going out when it comes to a necessary situation. Even seeing the doctor, we can be at home. Unless there are some limitations, but many medical organizations are trying to turn their business to online practice. In the USA, they have developed Electronic Stethoscopes which can record and share the voice of heart beating and human breathing for doctor diagnosis. In the near future, we may see the development of Handheld Examination Kits which connect doctor and patient closely while keeping distance.

 

Online event

Seminars, new product launching, concerts, weddings, and other events will change to Virtual Meetings or Webinars because of the social distancing policy. However, there are some obstacles and limitations such as the feeling of participation, or how to get the connection if every event turns into an online platform. With these points, organizers should create an avatar to enhance the feeling of participation from participants and to create the real atmosphere with virtual reality technology.

 

The New Normal as I have mentioned above, happened by being technology driven. The most important skill is to be “open” to learn, to get familiar, and to adapt to change. If we still live our lives the same way (Pre-COVID19), we may be the cause of the virus spreading. It of course will take time to get familiar, but eventually everyone can live in the New Normal.

บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

Sertis-x-Thaipub_organizational_resilien