How does AI transform the writing industry?

APR 21, 2021

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีเอไอและแมชชีนเลิร์นนิงได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีโลกของเราก็กำลังจะเข้าสู่ยุคของเอไออย่างเต็มตัวแล้ว เอไอได้รับการพัฒนาจนมีสติปัญญาคล้ายมนุษย์มากขึ้น สามารถทำงานหลากหลายประเภท รวมถึงสร้างสรรค์งานเชิงศิลป์ เช่น ภาพวาด หรือแม้แต่งานเขียน

 

พัฒนาการของเอไอในรูปแบบนี้ทำให้ความคิดที่ว่าไม่ว่าอย่างไรเอไอก็ไม่สามารถผลิตงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนบทความ หรือแต่งนิยายได้นั้นเริ่มสั่นคลอน เมื่อมีข่าวของเอไอจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการพัฒนาให้ผลิตงานเขียนได้เสมือนมนุษย์เรา เช่น GPT-3 เอไอจาก OpenAI ที่สามารถเขียนบทความและนิยายได้หลากหลายแบบ และสามารถต่อเติมเรื่องราวจากประโยคเพียงประโยคเดียวที่มนุษย์ป้อนให้ได้ หรือย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นก็พัฒนาเอไอที่สามารถแต่งเรื่องสั้นจนชนะการประกวดมาแล้ว นอกจากตัวอย่างเหล่านี้ยังมีการพัฒนาเอไอเพื่อมาใช้กับการเขียนอยู่ไม่ขาด เรียกได้ว่าเอไอกำลังค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาสู่วงการนักเขียนโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัว

 

ด้วยเทคโนโลยี Natural Language Processing (NLP) ที่เปิดโอกาสให้เอไอเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ทำให้สามารถผลิตงานเขียนที่มีความคล้ายคลึงกับผลงานของมนุษย์ได้ นอกจากนี้บวกกับความสามารถของอัลกอริธึมที่สามารถเรียนรู้และแยกแยะข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว เอไอจึงสามารถรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ข่าว หรือบทความอื่น ๆ มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างงานเขียนได้อย่างครอบคลุมและเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ อีกประเด็นหนึ่งที่เอไอชนะเราอย่างขาดลอยคือความเร็วในการผลิตงาน เอไอไม่จำเป็นต้องหยุดพัก สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และไม่ต้องแบ่งเวลาในการคิด ทำให้การเขียนบทความหลายพันบทความต่อสัปดาห์นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถ หรือถ้าหากพูดถึงการเขียนบทความเชิง SEO การตลาดที่เน้นการใช้คีย์เวิร์ดนั้น เอไอก็ไปไกลกว่ามนุษย์เราแล้ว และปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์จำนวนมากที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยสร้างงานเขียนประเภทนี้โดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ทำให้การเขียนบทความเชิงให้ข้อมูล หรือข่าวสารต่าง ๆ ไม่ได้อยู่เหนือความสามารถของเอไออีกต่อไป

 

อย่างไรก็ตามแม้เอไอจะทำได้แทบทุกอย่าง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีนิยายและเรื่องสั้นที่ผลิตโดยเอไอล้วน ๆ ออกมาเป็นจำนวนไม่น้อย แต่ปัญหาคือเนื้อหาของนิยายเหล่านั้นยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลนัก เนื่องจากเอไอยังขาดส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้นิยายมีอรรถรส ซึ่งได้แก่ อารมณ์และความทรงจำในแบบของมนุษย์ที่เอไอยังลอกเลียนแบบไม่ได้ การเขียนนิยายที่จะสะเทือนอารมณ์ของผู้อ่านได้นั้นต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร การสร้างเส้นเรื่องที่พัฒนามาจากประสบการณ์จริง และสร้างตัวละครที่มีความลึกซึ้ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ แม้เอไอจะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้ทุกรูปแบบ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาความรู้สึกที่แท้จริงตามแบบที่มนุษย์มีได้ และนี่คือข้อจำกัดที่ทำให้เอไอยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่นักเขียนได้อย่างสมบูรณ์

 

ถึงแม้จะดูเหมือนว่าเอไอกำลังจะมาแทนที่มนุษย์ แต่ในทางกลับกันถ้าเรารู้จักเรียนรู้และใช้เอไอให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะไม่ถูกแทนที่แล้ว ยังสามารถใช้เอไอมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ให้สูงขึ้นไปอีก ดังในกรณีนี้ ถ้าหากนักเขียนลองปรับใช้เอไอให้เสมือนเป็นตัวช่วยในการสร้างงานเขียนที่มีคุณภาพ เช่น ใช้เอไอในการรวบรวมข้อมูล หรือควบคุมคุณภาพของงานเขียน ก็จะสามารถสร้างผลงานที่คุณภาพสูงขึ้นไปอีกระดับ ปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์มากมายที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยเรื่องการเขียนโดยเฉพาะ หากเรารู้จักหยิบเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง เราก็จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงพร้อม ๆ กับเอไอได้ในที่สุด

In the past decade, AI and Machine Learning have developed exponentially. In just a few years we have entered the AI era. With this short time span, AI ability has proved to be so close to humans that they can do most tasks that were once impossible, including creative works such as writing and drawing.

 

The advanced development of AI has shaken the belief that no matter what, AI can not do creative works such as writing articles and novels. However, this was proven wrong with the example of GPT-3 from OpenAI, which produced various kinds of writings. It has the ability to elaborate the full story from just one given sentence. A few years ago, Japanese researchers created an AI that wrote a short story and won a writing competition. Apart from that, researchers all around the world continue to develop AI and Machine Learning writers. We can say AI is making its mark in the writing and publishing industry.

 

Natural Language Processing (NLP) allows AI to learn human languages and produce human-like creative works. Besides, its algorithm can learn and categorise a huge amount of information in a short amount of time. AI can collect and analyse research, news, and articles that are sources of their writing, with the amount and accuracy that are improbable to humans. Another point that AI makes mincemeat of us is speed. AI never has to rest. It can work 24 hours a day and start working immediately without having to take time to generate ideas. Thousands of articles per week are not out of reach for AI. Especially with SEO articles, AI knows best how to select and optimise keywords. They are far more advanced than us in this area. Now, there are many AI software developed mainly for SEO assistance. These are the reasons why informative articles or news are not beyond AI ability anymore.

 

Although it seems like AI can do everything, it can not. We have seen novels and short stories produced purely by AI, yet the content and storylines of those novels are not reasonable and realistic. The reason?  AI still lacks one of the main components that give aesthetic quality to the writing; human sentiment and memories. No matter how hard it tries, AI still can not imitate human emotions. Writing touching stories needs beautiful wordings that convey the author's thoughts and emotions. It also needs storylines developed from human experience, and characters that have a depth of human nature.  Despite being able to learn from all types of information, AI can not develop its human-like depth, attitude, and sentiments. This is a limitation that impedes AI from completely taking over writing.

 

It may seem frightful for writers. But in another way, we can learn to utilise AI for our own understanding. We will get a chance to elevate our ability with the help of AI. For instance, If writers know AI benefits and employ it as assistance, using AI to do research or quality control  can help improve their work quality. There are many tools specially developed to be of assistance for writers. If we learn how to pick up and utilise these technologies, we will grow alongside AI. 

ที่มา:

บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts