How AI plays a role for safer and

secured Cashless Society

BkkbizxSertis_Mar2021-Cashless__final.jp
MAR 10, 2021

ช่วงปีที่ผ่านมาเราได้เห็นวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายของคนไทยในรูปแบบที่เปลี่ยนไป บวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้สังคมไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่กับพฤติกรรมการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน ในบทความนี้จึงจะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับบทบาทของเอไอ ตัวช่วยที่สำคัญให้การเป็นสังคมไร้เงินสดเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

การใช้จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยทั้งด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผู้ให้บริการ รวมไปถึงร้านค้าปลีกย่อยก็มีการปรับรูปแบบการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เกิดเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ และสืบเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งสำคัญในการที่ผู้คนหันมาใช้การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารจากร้านอาหารโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อาหาร การใช้จ่ายตามร้านสะดวกซื้อ การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าประกัน การชำระค่าโดยสารในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ โดยการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเป็นช่องทางที่เราคุ้นเคยและสามารถใช้จ่ายได้ง่ายแค่ปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นศักยภาพของเอไอที่เข้ามารองรับทุกรูปแบบการชำระเงินในชีวิตประจำวันของเรา

 

สำหรับข้อดีของการเป็นสังคมไร้เงินสด ในมุมของลูกค้าผู้ใช้บริการ คือ ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยล่นระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน และยังช่วยให้ง่ายต่อการบริหารการใช้เงินผ่านประวัติที่เกิดขึ้นภายในบัญชี ในส่วนของทางด้านผู้ให้บริการหรือธนาคาร ก็สามารถลดต้นทุนในการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ลดจำนวนพนักงานที่ธนาคารแต่ละสาขาในการให้บริการลูกค้า และยังเป็นการลดต้นทุนการติดตั้งตู้ ATM ได้ในหลายพื้นที่ ไปจนถึงการลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายธนบัตรอีกด้วย

 

แต่ความสะดวกรวดเร็วที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจมาพร้อมกับความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกขโมยเงินในบัญชีหากผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้งาน มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและระบบการจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดเตรียมและดำเนินการอย่างรอบคอบ ถึงแม้ว่าในทุกธนาคารจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย มีระบบและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัย ทั้งการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (KYC) การป้องกันการเข้าถึงของข้อมูลด้วยการใส่พาสเวิร์ดส่วนตัวและการใช้รหัส OTP (One Time Password) ที่จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่นนั้นเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง แต่ก็ยังพบได้ว่ายังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ดี แม้ว่าในบางกรณีอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้เองก็ตาม

 

ในจุดนี้เอง เอไอ จึงเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณานำมาใช้เป็นตัวช่วยเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบให้สูงขึ้น เพราะด้วยศักยภาพในการเรียนรู้ของเอไอ เราสามารถสอนให้เอไอทำหน้าที่ป้องกันและตรวจจับการทำทุจริต (Fraud Detection) ผ่านการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive Analytics) จากการเรียนรู้ผ่านระบบ Deep Analytics โดยเอไอจะจดจำ เรียนรู้ และวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และหากพบพฤติกรรมทางการเงินในบัญชีที่ผิดแปลกไปหรือเข้าข่ายว่าถูกโจรกรรมบัญชี เอไอก็จะบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนสิ่งที่ผิดปกติเหล่านั้นให้กับทางธนาคารได้ทราบ และธนาคารก็สามารถรีบแจ้งเตือนหรือทำการยืนยันกับลูกค้าเจ้าของบัญชีได้ทันท่วงที 


ในวันนี้ที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ โดยที่เอไอมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การใช้ชีวิตด้านการเงินของเรามีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเห็นโอกาสที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ที่จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมในทุก ๆ ด้านต่อไปในอนาคต

In recent years, we have witnessed the change of Thai citizens' spending behaviors into more cashless transactions that we have become increasingly reliant on online and mobile banking services. Evolved by an ongoing Covid-19 pandemic conditions, which has placed most of us to adjust to the new normal situation to become a  cashless society. In this article I will  give you an understanding how AI plays a role for a more convenient, safer and secured Cashless Society. 

Financial transactions take place through transfer of digital information instead of using physical currency notes or coins. Banks and services have undergone massive transformation, by stepping into a more digital world to serve its customers at their convenience. However, we have to admit that the Covid-19 pandemic has become one of the main reasons for this change in the  financial part of society where people are more aware of their physical interaction between each other, in trying to keep themselves social distanced from one another and this includes contactless payment they come across on a daily basis. Those financial transactions through e-payment (Electronic payment) include food orders from both restaurants and food delivery platforms, grocery stores, online shopping, utility bills, insurance payment, transportation payment, other entertaining payments and etc, and can be done in many ways such as mobile banking application from banks, e-wallet, and credit/debit cards at your fingertips. 

The benefits for customers as the user would be that it is convenient because the financial transaction can be made anywhere, and anytime without any charging fees and easy to track down personal money transactions through history data, that way customers can easily take control of their finances. On the other hand, the providers or banks can also reduce the cost of financial transactions in terms of service fees, customer service staff at local branches, the cost of installing ATM machines in some areas as well as the cost of banknote transport fees. 

However, as payments move online, there would be an increased risk of crimes such as identity theft or fraudulent transactions. Thus, the security system is highly needed for the banks to provide its services to customers, even though the banks have developed its application and the back of the house system such as KYC to verify users identity before entering  an account using OTP (One Time Password) to confirm access,  still several kinds of  mistakes can occur.

To prevent mistakes from occurring, AI has built into the system with the ability to provide more secure service to customers to detect any uncommon practices that could happen to users’ accounts such as Fraud Detection, through Predictive Analytics; one of the techniques from Deep Analytics to remember, record, and analyse the behavior of each user through their accounts in the application. When uncommon practices are detected in real time within an account, banks can directly contact the account owner to clarify and warn them in a timely manner before the money is taken away. 

Here comes the day when we are marching towards becoming a total cashless society. without the intelligence afforded by AI, we would not come this far to embrace such convenience in life. Consequently, we see the capabilities of developing AI to utilize with further innovation and implementation that we can enable them to help live life easier.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

2021_03_Mar_Deep_AI_web (1).jpg
MOU SEP.jpg
SertisxThaipub-Feb2021-DDD-07.jpg