The biggest AI trends to watch in 2021

Jan2021-Sertis-x-Bkkbiz_AItrends2021-08.
JAN 11, 2021

วนมาถึงเทศกาลปีใหม่กันอีกครั้ง สิ่งต่าง ๆ และชีวิตของคนเราล้วนเปลี่ยนแปลงไปในทุกปี เทคโนโลยีเอไอ และแมชชีนเลิร์นนิง ก็เป็นอีกวิทยาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเติบโตของเทคโนโลยีเหล่านี้ยิ่งขึ้นในปีนี้ นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะชวนผู้อ่านมารู้จักเทรนด์เอไอที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและมีอิทธิพลอย่างมากในปีนี้

 

เทรนด์แรกที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากคือ การนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาตรวจและเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคน (Internet of Behavior) เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยีประเภทนี้จากการที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของเราเพื่อเลือกการแสดงผลของข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด แต่ในปีนี้เทคโนโลยีนี้จะเติบโตมากขึ้นไปอีก เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการนำการตรวจจับพฤติกรรมเข้ามาใช้ควบคุมการระบาดของโรค เช่น การใช้กล้องอัจฉริยะตรวจสอบว่าคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการควบคุมหรือไม่ หรือการใช้กล้องตรวจจับอุณหภูมิ เป็นต้น และด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดที่คงไม่จบลงง่าย ๆ ผมจึงมองว่าเทคโนโลยีรูปแบบนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกมากในปี 2021 นี้

 

เทคโนโลยีต่อมา คือ การนำเอไอเข้ามาช่วยในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เนื่องจากในยุคนี้การเชื่อมต่อไร้สาย การทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Cloud Computing และการทำงานทางไกล (Remote Work) เป็นทางเลือกใหม่ที่หลายองค์กรเลือกใช้ หลายครั้งพนักงานทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือล็อกไฟล์เพื่อเรียกค่าไถ่ (Ransomware) เอไอจะเข้ามาช่วยด้านการเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ในองค์กร และคอยตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ปกติ นอกจากนี้ยังมีการใช้การกระจายระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Cybersecurity Mesh ที่จะขยายรัศมีของระบบควบคุมความปลอดภัยให้พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้

 

อีกเทคโนโลยีที่มีกระแสมาแรง คือ การเปลี่ยนระบบการทำงานให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Hyperautomation หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 2 อย่าง คือ ระบบการใช้ซอฟต์แวร์ทำงานแทนคน (Robotic Process Automation) ในงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การคีย์ข้อมูล และการใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถคิดและเรียนรู้ได้เองสำหรับงานที่ยากขึ้น หากการเข้ามาของระบบ Hyperautomation ทำได้อย่างสมบูรณ์ จะตอบโจทย์การทำงานทางไกลที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเริ่มพิจารณาเรื่องการลดกำลังคนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

และเทรนด์สุดท้ายคือ เทรนด์ในการเรียกร้องให้มีการใช้เอไออย่างมีจริยธรรม เพราะการที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วก็เสมือนเป็นดาบสองคม เห็นได้จากกรณีของการปลอมแปลงข้อมูล ภาพ และเสียงในแบบ Deepfake หรือ การใช้เอไอในประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกัน เช่น ความรับผิดชอบเมื่อเอไอทำงานผิดพลาด หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงประเด็นที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วการลดกำลังคนด้วยเอไอจะส่งผลกระทบในทางที่ดีจริงหรือไม่ และทำให้คนได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานหรือเปล่า การใช้เอไออย่างมีจริยธรรมจึงเป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มจะมีการนำไปคิดพิจารณากันมากขึ้นในปีนี้

 

และนี่คือ 4 เทรนด์ของเอไอที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2021 ซึ่งการเรียนรู้อยู่เสมอและตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรต้องทำ และมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปเพราะเราต่างมีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่แล้ว ผมเชื่อว่าการรู้จักเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรารู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในมือได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

New Year is here again, and like every year, more changes to our lives through technology. AI  and Machine Learning has been showing promising trends as part of our daily lives like never before. I believe we will witness the transforming of AI technology with unique platforms and tools that utilize AI to a great extent this year. So this is the right time for you to get updated on what those AI implementations are. 

 

The very first trend to watch is called the “Internet of Behavior” tool used to track, as mentioned in the title, behavior of the internet. We might be familiar with this kind of technology in many platforms in capturing the behavior of people in daily lives. Especially this year that we’re still in the wake of Covid-19, the use of behavior tracking is vital to help slow down the spread of the virus, using surveillance cameras to monitor whether people follow Covid-19 health protocols or not. Also to detect fever through thermal cameras. The ongoing pandemic will not end anytime soon, so this type of technology will have the growing availability to develop more in 2021. 

 

The next technology to be aware of is AI in Cyber Security, we hear a lot of borderless connectivity,wireless access of the internet on Cloud Computing, and remote work; a new work style many companies are now adapting. The thing is, there are not enough security systems that can keep track of all the confidential information related to work and it can be threatened by Ransomware. Consequently, AI will help in collecting information in the organization, detecting the wrong doing activities where there will also be Cyber Security Mesh, which involves implementing an IT security infrastructure that does not focus on just a single perimeter around all devices or nodes of an IT network, but instead establishes smaller, individual perimeters around each access point, which will allow employees to work anywhere they prefer. 

 

Another top technology is the combination of end-to-end automation accomplished by harnessing the power of multiple technologies that we call Hyperautomation, it is the adaption of the 2 technologies; Robotic Process Automation where it will perform the repetitive task like information filling, and Machine Learning will develop the software to perform more advanced tasks. If the use of Hyperautomation becomes 100% accurate, it will help a lot of tasks in the organization that many companies might have to consider reducing man power in their workplace. 

 

The last trend is to raise AI ethical reflections, as technology is rapidly developing, we have seen it can be a  double-edged sword. From issues of the act of faking content, image, video or voice in Deepfake, or  who is the responsible party when AI performs the wrongdoing tasks or the violation of personal rights from AI or even the discussion of AI taking over human jobs. So, considering AI Ethics as part of using AI, is something we will have to take to the next level. 


And there you have it, 4 top trends of AI to look into in 2021. We need to continue to stay updated and  ahead of the change in technology trends. . We, as humans, have the capability to adapt to the change occurring and able to learn new things everyday. I believe that to be mindful of technology will encompass one's ability to recognize and understand the usefulness of any such technology for future success.

บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts