Marketing in the Covid-19 Era and the Help from AI

Sep2020-Marketing-Covid19.jpg
SEP 16, 2020

จากยุคสมัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีผลต่อการทำการตลาดที่ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยส่งเสริมการทำการตลาดยุคใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างไร้ขอบเขต บทความนี้ผมขอพูดถึงการนำเทคโนโลยีเอไอ ที่มาช่วยส่งเสริมการทำการตลาดในยุคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ และตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคได้มากที่สุด


ผู้บริโภคในปัจจุบันมีไลฟสไตล์ ความต้องการที่แตกต่าง และค่อนข้างเฉพาะบุคคล จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดในยุคนี้ ที่ต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นรายบุคคล โดยวิธีการเก็บ Big Data จำนวนมหาศาลจากทุกหนแห่ง ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ และค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การโพสต์ข้อความบนแฟลตฟอร์มที่มีการใช้งานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน เพื่อมาวิเคราะห์ดูพฤติกรรมการผู้บริโภครายบุคคล เช่น สิ่งที่สนใจ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อสินค้า หรือเนื้อหาโฆษณา การมีส่วนร่วมในเนื้อหาโฆษณา การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีต่อข่าวสารที่ได้รับ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาด กับการทำงานของเทคโนโลยี Automation ร่วมกับเอไอ และ Machine Learning

ผู้ช่วยในการทำการตลาด และการสื่อสาร อย่างเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น จะเข้ามาตอบโจทย์การตลาดในยุคใหม่ดังนี้
1. Hyper Personalization การที่แบรนด์สามารถนำเสนอเนื้อหาสินค้า และบริการ ที่อยู่ในความสนใจหรือในความต้องการของลูกค้า โดยข้อความหรือเนื้อหาที่นำเสนอนั้น จะสอดคล้องกับบุคลิก ความต้องการ และคำนึงถึงแพลตฟอร์มหรือช่องทางสื่อสารที่ลูกค้าเลือกใช้งาน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ pain point หรือความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุดที่สุด
2. Geo-Location การนำเสนอบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องเจาะผู้บริโภคให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ถูกช่วงเวลา หรือแม้แต่ถูกตำแหน่งโลเคชั่นที่ลูกค้าอยู่ในขณะนั้นหรือไปบ่อยที่สุด
3. Real-time Moment เทคโนโลยีที่ช่วยระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างแม่นยำผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือการเข้าไปอยู่ในช่วงเวลา เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นในขณะที่ลูกค้ากำลังอยู่กับสิ่ง ๆ นั้น ก็สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการนำเสนอสินค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. Recommendation System ระบบแนะนำอัจฉริยะ ที่นำเสนอสินค้าที่ผู้บริโภคมีที่ท่าสนใจ ผ่านประวัติการค้นหา หรือคลิ้กดูสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนโลกออนไลน์

การวิเคราะห์ Insights ของลูกค้าผ่าน Machine Learning ไม่เพียงแค่รู้ข้อมูลพื้นฐานอย่าง เพศ อายุ อาชีพ หรือรายได้ แต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรม ความสนใจ เสมือนไปเป็นลูกค้าเองเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง จะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้ามาของโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าจะจบลงในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกคนต้องปรับตัว และพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารมากยิ่งขึ้น ก็เป็นข้อดีของนักการตลาด ที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดแบบออนไลน์ ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ที่ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การสร้างยอดขาย แต่กลับสร้างความได้เปรียบทางการตลาดให้กับแบรนด์อีกด้วย

Changes in the modern era and Coronavirus pandemic have significantly affected consumer behaviors and how brands do marketing. The marketing techniques now depend more heavily on technological advancements. In turn, those advancements allow the marketing field to grow exponentially and limitlessly. In this article, I would like to discuss how to use AI to develop marketing strategies that are most successful and meet consumer needs.

 

Nowadays, individual consumers have diverse lifestyles and preferences, which has become a big challenge for marketers. They have to try hard to understand consumers in every aspect and meet their needs individually. This is where  Big Data can help. Big data is a large volume of data that contains information exchanged, searched, transferred, and posted on social media, websites, or applications. For example, Big data allows marketers to analyse individual consumer behaviors such as interest, the period when they purchase, advertising content, participation in advertisements, purchasing decisions, and other reactions. Marketer’s creativity combined with automation, AI, and machine learning brings more effective marketing strategies.

 

The technologies that support marketing communications to satisfy the needs of consumers are as follows:

  1. Hyper-personalisation: Brands can present products and services that match the interest of consumers. The content is customised to correspond with characteristics, needs, and platforms or channels that each customer use. Hyper-personalisation helps develop products and services that solve customers’ pain points and satisfy their needs.

  2. Geo-Location: This technology helps marketers present products and services to specific customers in suitable target groups, periods, and locations.

  3. Real-time Moment: This technology helps identify customer’s current locations accurately via mobile devices so that marketers can present products, services, and promotions in time and right when customers are still interested. It can increase consumer’s tendency to make a purchase decision easier.

  4. Recommendation System: Smart recommendation system help analyse consumer’s browsing history on each online platform.

 

Machine learning and Big data provide us consumer insights into both information as gender, age, occupation, and income, and more specific information as behavior and interest. Accessing this information allows marketers to feel like they are consumers themselves and understand their needs more accurately. In this modern world, especially during the Covid-19 situation, when there are many changes and people need to rely more on communication tools, adapting technologies to support online marketing practices has never been more effective. Those technologies allow us to connect with potential customers more effectively and instantly. They do not only help with selling but also building competitive advantages.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

Sertis-x-Bkkbiz_Ai-OvercomeAging.jpg
Sertis_x_Thaipublica.jpg
Retirement-Planning-Aug2020.jpg