The Use of AI in the Food Industry

AIandFoodIndustry-01.jpg
DECEMBER 6, 2019

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) ถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยมากขึ้น โดยบางองค์กรได้เริ่มนำมาใช้แล้วและบางองค์กรก็อยู่ในขั้นตอนวางแผนที่จะนำเอไอเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมเชื่อว่าหากทุกองค์กรนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้สำเร็จ ย่อมส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน บทความนี้ผมขอพูดถึงบทบาทของเอไอที่สามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมกระบวนการการผลิต รวมทั้งประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และความก้าวหน้าด้านอื่นๆ ครับ

 

ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญที่สุดคือ ความสะอาดในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจึงต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณภาพของอาหาร รสชาติ กลิ่น และบรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานที่กำหนด (Food Quality Control) และด้วยข้อกำหนดต่างๆ นี้ ส่งผลให้มีกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น ใช้เวลานานขึ้นและใช้จำนวนบุคลากรมากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บางองค์กรจึงมีการนำเทคโนโลยี “Robot Tongue” และ “Robot Nose” มาทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยใช้เซ็นเซอร์หลายชนิดที่ทำหน้าที่คล้ายกับต่อมรับรสของลิ้นมนุษย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์เป็นคนกำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป

 

นอกจากนี้เอไอยังสามารถช่วยคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเตรียมส่งต่อไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปต่างๆ เช่น การคัดแยกมันฝรั่ง โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ในการเรียนรู้ จดจำ สะสมข้อมูลลักษณะของมันฝรั่งต่างๆ ว่าลักษณะแบบไหนที่เหมาะกับการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทใด เช่น นำไปผลิตเป็นอาหารกระป๋อง นำไปทำมันฝรั่งทอด เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำของมนุษย์ ให้ได้ใช้เวลาในส่วนนี้ไปควบคุมดูแลงานในส่วนอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ความสะอาดและสุขลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เอไอสามารถเข้ามาทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบ บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน ว่ามีการทำความสะอาดถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่ ผ่านกล้องวงจรปิด และรายงานผลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเก็บเป็นข้อมูลสถิติที่แสดงบนแดชบอร์ด (dashboard) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างตรงจุด

 

อีกตัวอย่างความก้าวหน้าของเอไอที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารคือ เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ (3D Food Printing) ที่สามารถพ่นส่วนผสมของอาหารในรูปแบบของของเหลวทีละชั้น จนเกิดเป็นเมนูต่างๆ เช่น พิซซ่า เค้ก ซูชิ ซึ่งช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการประกอบอาหาร ทำให้เรามีเวลาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่มีรสชาติและหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับส่วนผสมต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคนได้ เช่น เพิ่มส่วนผสมของผักและผลไม้ ลดปริมาณไขมัน เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ หรือเปลี่ยนส่วนประกอบบางชนิด เพื่อผู้บริโภคที่มีอาการแพ้อาหารบางประเภทได้ด้วยเช่นกัน มีรายงานเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ (NASA) มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับนักบินอวกาศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารให้มีความหลากหลาย ไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับเมนูเดิมๆ และให้สารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอีกด้วย

 

จะเห็นให้ว่าความสามารถของเทคโนโลยีเอไอ ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (Data Analysis) สามารถนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารได้หลายมิติ ทั้งการควบคุมคุณภาพ การช่วยทุ่นแรงมนุษย์ในกระบวนการผลิต รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกองค์กรจะสามารถนำเอไอเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน

In the past 5 years, Artificial Intelligence has become a significant part in many industries in Thailand. Some organizations have already used AI and some are in the process of planning to make the most of  AI. I believe, if organizations apply AI technology to leverage the operational efficiency successfully, it will somehow drive Thailand into a digitally transformed country. In this article, I will share the use AI has in the  Food Industry; using it as an inspector for food quality and the food production process, as well as the significance of using technology to apply and progress in other areas.

 

In the Food industry, Quality Control in the production process is the most important part to be aware of by the expert. In which it is also time consuming to do the task assigned to extra staff. In some companies, this process is automated by AI using  top-notch technology called “Robot Tongue” and “Robot Nose” to help maximize food quality in food production and become more efficient and safer by the use of censorship, powered by AI to mimic human taste buds and further analyze with  data to transmit and trigger the right actions before delivering to customers.

 

Moreover, AI can handle essential agricultural tasks such as sorting out agricultural products before passing to production and the transformation process. For example, the sorting out of potatoes using Machine Learning to recognize, record and collect  certain appearance of potatoes to what characteristics are suitable for processing into certain kinds of products such as; canned or fried potatoes. The practice of using Machine Learning helps minimize human job repetition and optimize the efficacy of other human tasks.

 

Staff hygiene and cleanliness during the production process is also another issue to be concerned, as it can directly affect the safety of consumers where AI can efficiently help examine and monitor staff performance through CCTV and reporting real time in an application or collecting data in dashboards, so that entrepreneurs can use this information to improve its operations to the point.

 

Another good example of the high performance of AI in the food industry is in 3D Food Printing, adopting the technique of spraying food ingredients in liquid form one layer at a time to create food menus such as pizza, cake andsushi where it reduces the process of making each menu. 3D Food Printing can also adjust the menu ingredients to fit consumers’ preference such as adding vegetables and fruits; reducing fats or changing some ingredients for food allergic consumers. Some additional reports show that NASA has also planned to use this technology with  astronauts, to improve the quality of food and create a more diverse menu with health and nutrition in mind.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts