How Data and AI enhance business after Covid-19

FN-DataAI-Covid-19-2.jpg
MAY 7, 2020

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก เป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งในการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิ้นเชิง บททดสอบที่สำคัญต่อจากนี้คือการคิดหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้และแนวทางในการเดินหน้าต่อไป สำหรับในบทความนี้ผมจะขอพูดถึงบทบาทของ Data และ AI ที่จะเข้ามาส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงที่หวังไว้ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้เราได้เข้าใจนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตของทุกคนในหลาย ๆ ด้าน กลุ่มธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัวลงหรือหยุดดำเนินการชั่วคราว สร้างผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นเหมือนห่วงโซ่ ผู้คนถูกกักบริเวณและรณรงค์ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing / Physical Distancing) ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาใช้งานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น มีการเสพสื่อและกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่บ้าน อย่างการดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่การดูดนตรีสดผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้บริโภคจะใช้เวลาในโลกออนไลน์ยาวนานขึ้น และถูกเชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงรูปแบบการขายและการให้บริการของธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมและความต้องการใหม่ ๆ เช่นกัน 

ธุรกิจต่าง ๆ ควรรีบปรับตัวรับมือพฤติกรรมปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยการปรับรูปแบบการทำงานหรือบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัลโดยเร็ว เช่น ปรับระบบจัดการหน้าร้านให้รองรับการซื้อขายจัดส่งแบบอัตโนมัติ, เพิ่มช่องทางติดต่อและให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน หรือ โซเชียลมีเดีย, การเพิ่มระบบ Chatbot เพื่อช่วยพูดคุยตอบคำถามกับลูกค้า สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าและลดการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ทางด้านไอที ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับธุรกิจที่มีความเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัวได้ดีแล้ว นี่คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ในการสังเกตุ เรียนรู้ และเก็บข้อมูลจากลูกค้าของคุณ จากข้อมูล insights ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ อาจทำให้มองเห็นโอกาสใหม่ หรือสิ่งที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในธุรกิจที่มีความพร้อมและต้องทำงานกับรายการหรือข้อมูลซับซ้อนจำนวนมาก อาจเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญในการสร้างระบบ AI เพื่อเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป 

ด้านแนวโน้มการดูแลป้องกันสุขภาพจะมีเพิ่มมากขึ้น จะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่าง ๆ ในยุคที่ทุกวัยเข้าถึงโลกดิจิทัลกันได้ด้วยตนเอง รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยการทำงานของ Machine Learning และ Deep Learning ที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญจนมีความแม่นยำในการวินิจฉัย จึงเป็นโอกาสของวงการแพทย์ ที่จะติดตามข้อมูลการสืบค้นโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่อยู่ในความกังวลของคนไข้ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผน ต่อยอดด้านการบริการของสถานพยาบาลของตนเองต่อไป

จากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่ทันตั้งตัว ทำให้ภาคธุรกิจได้เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง ที่ต้องมีความตื่นตัว ก้าวตามโลกให้ทัน และต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่มาของคำว่า Data is the new oil, and AI is the new electricity - ข้อมูลเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีคุณค่า และเอไอก็เปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าในโลกใหม่ นั่นเอง

The outbreak of Covid-19 pandemic throughout  the world gave us a significant sign; to be aware and adapt to this rapid change we will encounter after the outbreak has ended. The way we live our lives, how we work, how the businesses run; everything has completely changed. This is the test to prove that we, as  human beings will find the best way to cope with  the sudden change to go on with life in the new situation. In this article, I will talk about how Data and AI can support businesses both during and post Covid-19 in the near future, so that we can make use of the technology in the new normal. 

Even though the outbreak of Covid-19  has affected the business sector and the way we live in many ways, many had to close their businesses temporarily and some, permanently. Citizens are urged to keep their social distancing / physical distancing causing  the change in customer behaviors. People have shifted themselves to more online activities, including e-entertainment, online shopping and  food delivery.. People seem to spend longer hours online, everything linked seamlessly on online platforms.

Businesses have to adapt to this new challenge that has brought about the new practice we call “New Normal”. The way sellers used to sell their products or services will go completely digital, for example the delivery of products ordered from customers will be automated, more online channels for customers to access via their gadgets; such as websites, application and social media platforms, set up automated Chatbots to facilitate customers to reduce to workers’ tasks, as well as improve the infrastructure process in IT systems to be able to run effective selling and buying.

For those who can adapt to this drastic change very well, this is the right timing to learn from  change and know how to collect  data from customers’ insights as much as possible from previous and new customers. Some may point out new opportunities or some can improve their business from the right point after the crisis. Those businesses where they have to deal with big chunks of complicated data may have to consider implementing AI technology to enhance their business to meet their goals.

In the medical industry, There will be recordings of the search of health diagnosis online via search engines. A medical diagnosis technology application will be something people will use more, with the performance of Machine Learning and Deep Learning technology from AI that has already trained enough to diagnose the disease of the users. This is a new chance for the medical industry to step up from what has been done before, to turn data to value, and boost up medical services and hospitals in the long run. 

The world’s sudden change has accelerated within the  business sector to learn from, be aware to step forward to the big challenge they must overcome to survive in its business. Lastly,  to know how and when to adapt and implement technology to make the most out of it,as some say, “Data is the new oil, and AI is the new electricity”. 

บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

Sertis-x-Thaipublica_Resiliencethinking_